НЕГИЗГИ

Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл районуна

караштуу Тамчы айылындагы Тамчы мектеп-гимназиясы

Школа-гимназия села Тамчы, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области, Кыргызская Республика

Адрес: село Тамчы, ул:Жунушалиева 21

722419, село Тамчы,

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 51387,

+996 3943 51247,

e-mail: temiralieva@emektep.info

website: tamchy.emektep.info

Директор:

Эшимканов Н.К

Мектеп миссиясы:

Тамчы мектеп-гимназиясы орто билим берүүчү мекеме болуу менен бирге ,башталгыч,негизги жана жалпы билимди тереңдетип берүүгө багытталыт.Ата-энелер,коомчулук менен бирге тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү руханий дүйнөсү бай,элдик маданиятты сүйгон,жашоодо өз ордун таба билген,ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо.Алган билимин турмушта,жашоодо туура пайдалана билген бүтүрүүчүнү тарбиялоо.

Биздин мектептин YouTube каналы

Биздин мектеп фейсбукта

Биздин мектеп инстаграммда

Биздин мектеп турмушун жана

сүрөттөрдү көрүү үчүн

"Хронология папкасын"

барактаңыз!

Окуу-тарбия ишин жакшыртуу,предмет аралык байланышты чыңдоо жана окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү максатында жуманын ар бир күнү белгиленип,ар бир сабакта ошол боюнча бир аз маалымат берилип турат.