ЖАШ МУГАЛИМДЕР

Башталгыч класстын мугалими Алмаз кызы Мээрим


Кыргыз тили жана адабияты мугалими Алиева А.Э


Даярдоо классынын мугалими Саматбекова Э.С


Англис тили мугалими Усубакунова А.Н


Кыргыз тили жана адабияты мугалими Рысалиева Н.Е


Англис тили мугалими Кадыр кызы Айгүл


Башталгыч класстын мугалими Жамгырчиева Н.С


Башталгыч класстын мугалими Сыдыкбек кызы Жазира


Орус тили жана адабияты мугалими Омургазиева С.Ш


Comments