ВИДЕОСАБАКТАР

Трагичная судьба великой поэтессы Анны Ахматовой


Сказуемое и его типы


Текст,анын мүнөздүү белгилери


Англис тил сабагы


Айрис Фолдинг техникасы


Второстепенный член предложения-определение


Байчечекей


Арстан менен коён


Жыл мезгилдери


Математика.1-класс


В Бишкеке


Тоголок Молдо.Телибай тентек


Куракчылык


Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү


Муундун бөлүнүшү


Местоимение


Жыл мезгилдери


Наташина курочкаКүн системасындагы планеталар.5-класс.Темиралиева Ч.К


Темиралиева Чолпондун физика сабагы.Механикалык жумуш.7-класс

Басни Крылова


Ырыс алды-ынтымак


Технология сабагынан Майрамдык гүлдесте


Англис тил сабагы


Математика сабагы


Технология сабагы.


Математика.4-класс


Жамандык эмнеден келип чыгат


Письменное деление на трёхзназное число


Кездемеден маска жасоо


Деепричастный оборот


Буква Ц и Щ


Фоамирандан көпөлөк жасоо


Сан атоочтун түрлөрүн кайталоо


Муун


Лексика и фразеология


Математикалык логикалык суроолор топтому


Тынчтыктын,биримдиктин символу


Угуу тексти боюнча баяндама жазуу "Уяча"


Канзаши.Мастер класс


Электр ысыткыч куралдары.8-классComments