АТА-ЭНЕЛЕР КОМИТЕТИ

   2017-2018-окуу жылында жаны ата-энелер комитетинин курамы түзүлүп,ата-энелер комитетинин төрагасы болуп Машанло Юсуф Чинваевич бир добуштан шайланды.

  
   2017-2018-окуу жылында камкордук кенешинин курамы:
Машанло Ю.Ч- ата-энелер комитетинин  төрагасы 
Мүчөлөрү:
Жумалиев Т
Акматова М
Искакова Б
Ар бир класстагы ата-энелер комитеттери:
Даярдоо классы
1.Бегалиева Ж
2.Сейдакматов У
3.Алиева А
1"А"класс
4.Ибраева Н
5.Ибраева А
1"Б"класс
6.Темирбеков Н
7.Абдыкасымов Н
8.Мамбетжанова М
2 "А"класс
9.Шаменова К
10.Абдылдаева А
11.Асангалиева Н
2 "Б"класс
12.Тазабекова Е
13.Смагулова Г
14.Кентаева Г
3"А"класс
15.Шайымбетова А
16.Бегалиева Ж
17.Бегалиева Б
3 "Б"класс
18.Рысалиева Г
19.Мамырбаева М
4 "А"класс
20.Осмонова А
21.Якубова Р
22.Токтосунова К
4 "Б"класс
23.Бектурова Э
24.Сарыбашева Р
25.Наматова Р
5"А"класс
26.Шайымбетова А
27.Болотова  Б
28.Халикова Ф
5 "Б"класс
29.Калыкова Р
30.Керимбаева Р
31.Уралиева Ү
6 "А"класс
32.Мамырбаева М
33.Капарова М
6 "Б"класс
34.Токталиева Г
35.Абдыкасымова Ж
36.Акимбекова Ш
7"А"класс
37.Үркүнова А
38.Акматова М
39.Бейшеева Н
7 "Б"класс
40.Рахматуллаева Э
41.Бектурова Э
42.Мукамбетова Г
8"А"класс
43.Турдалиева М
44.Касымова Д
45.Абдыкасымова К
8"Б"класс
46.Сарыкеева Г
47.Абыкеева Ч
48.Эркинбаева З
9"А"класс
49.Искакова Ж
50.Орозобекова Г
51.Намазова А
9"Б"класс
52.Калдыбаева Б
53.Гайворонская Л
54.Курманбаева Б
55.Сыдыкова Г
10 "А"класс
56.Абдиева Д
57.Сүйгөмбаева М
58.Турдалиева М
11"А"класс
59.Шаршеева Г
60.Исмаилова А
61.Абылүсөнова Ж.

Кылмыштуулуктун алдын -алуу кеңешинин максаты:
Социалдык,үй-бүлөлүк,педагогикалык жана ушул сыяктуу татаал абалга кабылган ар бир балага,жеткинчекке ,үй-бүлөгө өз убагында жардам көрсөтүү.

Милдеттери:
1.Социалдык-педагогикалык жана башка тийиштүү структуралар менен бирдикте өспүрүмдөрдүн проблемаларын чечип берүүну уюштуруу.
2.Өспүрүмдөрдүн чыгармачылык потенциалын ачууга,турмуштук өзүн-өзү аныктоого,социалдык адаптациясынын калыптанышына шарт түзүү.
3.Өспүрүмдөргө,алардын үй-бүлөсүнө педагогокалык,психологиялык,   укуктук таасир берүү менен алардын коомдогу жүрүм-турумун жакшы жакка озгөртүү.

Кылмыштуулукту алдын алуу кенешинин  курамы:

1.Есенгулов Р.У-Тамчы айыл аймагынын  башчысы
2.Курманбаева Э.А-Мектеп директору
3.Мирбеков Ж.А.-соц.кызматкер
4.Рысбекова Б.Р-ЖӨИнин инспектору
5.Абдырахманова Н.К-окуу бөлүмүнүн башчысы
6.Мамбетказиева Т.А-соц.педагог
7.Машанло Ф.Ч.-уюштуруучу
8.Машанло Ю.Ч-ата-энелер комитетинин төрагасы
9.Акеев К.Б.-айылдык аксакалдар сотунун төрагасы

"Аталар кеңеши"
                               Аталар кеңешинин төрагасы:                                 Асанбаев Нурбек
Мүчөлөрү:
1.Карымбаев Бердибек
2.Бозгунчиев Нурлан
3.Кашкеев Сагындык
4.Асангазиев Мурат

"Апалар кеңеши"
Апалар кеңешинин төрайымы:
Карасартова Гүлай
Мүчөлөрү:
1.Осмонова Айнагүл
2.
3.Садабаева Тамара
4.Исмаилова Анара
5.Сарыкеева Гүлүшай

Ысык-Кол районунун ЖОИнын ага нускоочусу                                                                      Бекитемин

Шаршеналиева Г.А. _________                                                 Директор__________Курманбаева Э.А.

Кылмыштуулукту алдын алуу кенешинин иш планы.

 

Аткарылуучу иш чаралар

Убагы

Жооптуулар

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

13

 

14

 

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

2014-2015-окуу жылыга кенешти бекитуу, иштоо плпндарын талкуулоо, бекитуу.Класс жетекчилер менен окуучулардын социалдык абалын тактоо,

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Ар бир класстагы балдардын социалдык абалы, «Тобокел тобундагы» окуучулардын журуш турушун, жаны келген окуучулар менен

 

Ок


Окуучулар арасында жашонун сергек мунозун пропагандалоо, калыптандыруу. 

Окуучулар арасындагы жаман адаттар, укук бузулар болуга алдын алуу иштерин жургузуу.


 

Уйундо социалдык-коркунуч абал пайда болгон уй-було мерду жактоо. 

Класс жетекчилерден классындагы окуучу бош убактысын кандай откорот, каттоодо турган окуучу журум туруму боюнча малымат алуу. 

ИДН дин инспектору, класс жетекчи менен бирдикте рейдке чыгуу.Тиешелуу органдар, уюмдар менен бирге           алуу иш чараларын откоруу.(КВН) 

Тартип бузган окуучулар менен суйлошуу тамеки, насвай, арак, наркотик, «Жаны жете элек оспурумдордун жоопко тартылышуусу» жаза (Лекция)

«Балдар кордолууда, корогонууну кайдан издейбиз» «Диспут»Сабактан себепсиз коп калган окуучулар менен иштоо.«Мектеп рекетчилиги» боюнча тегерек стол.


Мектеп ичинде тартип бузган окуучулар менен иштоо.


Л

Лекция «Терроризм, диний экстремизм» боюнча.


Мунозу оор окуучулар менен иштоо.


Ата – энелер менен жолугушуу.


Оспурумдордун укуктары милдеттери лекция.Турмуш шарты оор окуучулардын уйлорун рейд уюштуруу.

 Уй було шарты начар болгон окуучуларды предметтик,чыгармачылык ийримдерге спорттук сексияларга тартуу.
 

Мектепте «Ата-энелер жумалыгын» уюштуруу окуучулардын эс алуусун пландоо.

 

сентябрь

 

 

 

сентябрь

 

 

 

жыл бою

 

 

 

 

 

октябрь

 

 

 

жыл бою

 

 

 

жыл бою

 

 

 

(беседа анкета)

октябрь

 

 

 

 

жыл бою

 

 

ноябрь

 

 

 

 

декабрь

 

 

 

 

 

январь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жыл бою

 

 

 

жыл бою

 

 

 

 

 

Чейрек сайын

 

Мектеп администрация

 

 

уюштуруучу

 

 

 

соц. педого

уюштуруучу

класс жетекчилер

 

 

уюштуруучу

физрук

класс жетекчилер

 

 

Мектеп администрация

 

 

уюштуруучу

 

 

 

соц. педого

уюштуруучу

класс жетекчилер

 

 

уюштуруучу

физрук

класс жетекчилер

 

 

 

 

 

 

Мектеп администрация

 

 

уюштуруучу

 

 

 

 

соц. педого

уюштуруучу

класс жетекчилер

 

 

уюштуруучу

физрук

класс жетекчилер

 

 

 

 

 

 

Мектеп администрация

 

 

уюштуруучу

 

 

 

соц. педого

уюштуруучу

класс жетекчилер

 

 

уюштуруучу

физрук

класс жетекчилер

 

 

Уюштуруучу__________Машанло,Ф.Ч

 

Comments