МЕКТЕП ТАРЫХЫ


    Тамчы орто мектеби 1929-жылы курулган.Ал мезгилде мектеп чакан эле имаратта жайгашкан.Ошол үчүн  "Карлик" класстар эле ачылган.1-3-класс,2-4-класс бир класста окушкан.Мектеп директору болуп 1955-жылга чейин Койгелдиев агай директор болуп эмгектенген.Ошол учурда  башталгыч класстарда Шералиева Токтош  ,Келгенбаева Урумкан ,Валентина Катунина деген эжейлер сабак беришкен.Мектептин завучу Орозалиев Чолпонкул болгон.Жогорку класстарда математика мугалимдери Муканбетов Омор,Кыдырмышев Озгоруш агайлар сабак беришкен.Орус класстарда  Павел Эрмолаевич,Кушнер Валентина Наумовна сабак беришкен.Англис тилинен кыргыз тили мугалими Сыдыкбеков Турдубек, Жабина Валентина Семёновна,дене тарбия мугалими Любовь Антоновна Миленина болгон.
      Ошол кезде мектепте окуп билим алгандар-бул эмгек ветерандары: Урманбетов Бакил,Жундубаев Абый,Акимканов Ишен,Усубакунов Ракым,Имаева Нурила,Мусаева Клара.
     1945-1955-жылдары мектептен билим алгандар биздин айылдын аксакалдары: Жундубаев Абий,Кожокеев Райбек,Сагалиев Аскер,Осмонов Эрмек,Осмонов Кусейин,Мамбетказиев Асаке.
  1958-1960-жылдары Максутова Алиман мектеп директору болуп эмгектенген.
    1955-1969-жылдары мектептин директору Уркалимов Абдыш болгон.1964-1966-жылдары Иманалиев Давид агай мектеп директору болуп иштеген.Директордун орун басары Прохорова Анна,кыргыз тил мугалим Сагалиев аскер,география мугалиева Асанбаева Рахима,математика мугалими Асыкова Шайыр,химия мугалими Усупова Айгул,орус тили мугалими Курманалиева Гүлипа,тарых мугалими Ажимудинов Бейшеакмат,кол эмгек мугалими Кожобаев Абдыгалый,математика мугалими Кушнер В.Н,англис тили мугалими Жабина В.С,дене тарбия мугалими Миленина Л.А эмгектенген.1967-жылы мектептин азыркы турган имараты салынып,класстык бөлмөлөр кеңейип,окуучулардын саны да көбөйүп,типтүү мектеп ачылган.Жаны мектепти Уркалимов абдыш агай ачкан.
   1966-1967-жылынын бүтурүучүлөрү төмөнкүлөр болгон:
Акматов Сарыбоз,Бикиева Тамара,Жундубаева Асыл,Жунушалиева Турумкан,Жумалиева Калемкаш,Баяманов Аман,Осмонова Момункан,Билалиев Кыдыр.
1969-1972-жылдары Шаршембиев Эсенаалы агай  мектептин директору болуп ишин баштайт.Мектептин завучу болуп Асанбаева Рахима иш алып барган.Мугалимдер:Молдобекова Гүлүй,Курманалиева Гүлипа,Кариева Мүсүрөт,Келгенбаева Урумкан,Уркалимов Абдыш,Ажимудинов Бейшеакмат,Байсалов Ж.
  1972-1974-жылдары мектеп директору Абдыгулова Асангүл эмгектенген. 
   1974-1988-жылдары мектеп  директору болуп Молдобеков Бекиш Молдобекович эмгектенет.Окуу завучу Гайворонская Л.М ,тарбия иштери боюнча Чынгышбаева С.М ,мугалимдер:Сатыбалдиева К.А, Шыйытова З.Ж,Исабекова А.И,Чокушова Н.К,Жундубаева К.С,Самакова Э.К,Самакова Д.К,Бектурова А.А.Кыдырова Ч.А,Ажимудинов З.Б,Ашымканова Ч.Ш,Абдыкасымова Э.Ж, Абдразакова Г,Сулайманов Ш.С,Тургумбаева Ж.Ж,Мырзакматова Ж.Ж,Селивёрстова Л.М,Миленина Л.А,Ганчорова И.Г,Курманалиев Т.Б,Буданова Е.Т. 
  1988-1996-жылдары мектептин директору Жээнтаев П.Ж  болгон.Окуу бөлүмүнүн башчысы Гайворонская Л.М,организатор Чынгышбаева С.М,психолог Жундубаева К.С,профком Сулайманов Ш.С,мугалимдер:Сатыбалдиева К.А, Шыйытова З.Ж,Исабекова А.И,Чокушова Н.К,Жундубаева К.С,Самакова Э.К,Самакова Д.К,Бектурова А.А.Кыдырова Ч.А,Ажимудинов З.Б,Ашымканова Ч.Ш,Абдыкасымова Э.Ж, Абдразакова Г,Сулайманов Ш.С,Тургумбаева Ж.Ж,Мырзакматова Ж.Ж,Селивёрстова Л.М,Миленина Л.А,Ганчорова И.Г,Курманалиев Т.Б,Буданова Е.Т,Омоева В.Б,Кацуба Л.М,


     

Comments