МУГАЛИМДЕРКурманбаева Элмира Акматовна

 Билим Беруунун отличниги.
   ПГПИ.1988г.Пед.стаж 27жыл.
Орус тили жана адабияты мугалими.
Чокушева Нават Кутманалиевна
 Билим Беруунун отличниги.
   ПГПИ.197г.Пед.стаж 4жыл.
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
 Мамбетказиева Таалай Асановна.
КГНУ.1998г.Пед.стаж 14жыл
Химия мугалимиМусаева Кымбат Токтомовна
    КЖПИ.1989г.Пед.стаж 25жыл.
Башталгыч класстын мугалими.
Тургумбаева Жылдыз Жумалиевна
 Билим Беруунун отличниги.
   НПУ.1985г.Пед.стаж 30жыл.
Башталгыч класстын мугалими.
Мусабекова Толкун Мекишовна.
      ПИРЯЛ1987г.
Пед.стаж 25жыл.
Орус тили жана адабияты мугалими


Темиралиева Чолпон Каныбековна.
      КГНУ им.Ж.Баласагына 2003г.
Пед.стаж 11 жыл.
Физика  мугалими

Өмүргазиева Сайкал Шеримбековна.
      КГУ им.Тыныстанова 2013г.
Пед.стаж 2 жыл.
Орус тили жана адабияты мугалими

Жапарова айжан
      
Башталгыч класстын  мугалими
Бердибек кызы Гүлайым
      ЫМУ
Пед.стаж жыл.
Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Сатылганова Айнура Токоновна
Билим беруунун отличниги

ПГПИ.1985г.Пед.стаж 30жыл.

Математика  мугалими.

Токтогазиева Чынара Абдыбековна
                            КГУ.1989г.                            Пед.стаж 23жыл.
Башталгыч класстын мугалими.


Калдыбаева Билим Избукаровна
      
Англис тили мугалимиАманчалова Журсун Кучуковна
 Билим Беруунун отличниги.
   ЫГУ.1994г.Пед.стаж 22жыл.
Корком онор,черчение мугалими.
Садыбакасов Шамил Фронтбекович.
      КГПИ им.Арабаева1998г.
Пед.стаж 20жыл.
Дене тарбия   мугалимиБакирова Мэрует Омурбековна.
ЫМУ      
Пед.стаж 3жыл.
Тарых  мугалимиСыдыкбек кызы Жазира.
      
Пед.стаж 2жыл.
 Башталгыч класстын  мугалими
Алмаз кызы Сезим.
      5-курс ЫМУ
Пед.стаж 

 Машанло Фатима Чинваевна.
     КГНУ.1998г.Пед.стаж 16жыл.
Химия мугалими
Калыкова Рима Урпудиновна

 

   КЖПИ.1989г.Пед.стаж 25жыл.

Биология  мугалими.Кентаева Гулнара Мукаевна
 Грамота МО
   ПГПИ.1979г.Пед.стаж 32жыл.
Орус тили жана адабияты мугалими.
Абдыкасымова Жылдыз Акиликовна.
      КГПИ им.Арабаева1998г.
Пед.стаж 12жыл.
Кыргыз тили жана адабияты мугалими

Сыдыкбеков Таалай Турдубекович
      
География  мугалимиРысалиева Нуркыз Елдияровна.
      Карасаев атындагы БГУ.
Пед.стаж 4жыл.
Кыргыз тили жана адабияты мугалимиЖамгырчиева Нурида Сагыновна.
      ЫМУ 2015
Пед.стаж 9 жыл.
Башталгыч класстын мугалими


Алмаз кызы Мээрим.
      4-курс БГУ .
Пед.стаж1жыл.
Башталгыч класстын   мугалимиЭшимканов Нурдан Кырманбекович.
      КГНУ им.Ж.Баласагына
Пед.стаж 7 жыл.
Математика мугалими
Күрүчбекова Жамиля
      
Пед.стаж 
Башталгыч класстын  мугалими

Comments