МИФ декадасы жана 21-кылымдын интеллектуалдары

Отправлено 15 мар. 2016 г., 02:40 пользователем Чолпон Темиралиева   [ обновлено 16 июн. 2016 г., 03:17 ]
  
Математика,информатика,физика усулдук бирикмесинин декадасында иш чара иштелип чыгып ага ылайык  ачык сабактар,кечелер жана мастер-класстар өткөрүлдү.Ошону менен бирге  XXI-кылымдын интеллектуалы конкурсун физика мугалимдери жетектеп өткөрүштү.
10-класстарга  ардактуу эс алуудагы агайыбыз Жээнтаев Памир агай  "Молекулалык-кинетикалык теориянын негизги 3 жобосу "жөнүндө мастер класс өтүп,окуучулардын физика сабагына болгон кызыгуусу артты.Ал эми дагы бир ардагер мугалимибиз Бектурова Анара  геометрия сабагынан мастер класс өттү.Мугалим Сатылганова  5-класстарда "Бөлчөктөр"темасына арналган ачык сабакта окуучулардын өз алдынча иштөөсүн көрсөтө алды.Математика мугалими Жүндүбаева Кенже  6-класстарда   "Терең ойлоп,тез эсептеп,туура тап "темасында сабагында окуучулар  логикалык суроолорду чечип,математикалык билими жогору экенин көрсөтө алышты.Физика мугалими Темиралиева 7-класста "Турмуштагы физика"аттуу жыйынтыктоочу сабак өттү.Бул сабакта окуучулар физика предметинин турмуштагы маанисин мисалдар,демонстрациялар,тажрыйбалар аркылуу көрсөтө алышты.
Математика мугалими  Эшимканов Нурдан 8-9-класстарда алгебра ,геометрия сабактарында кечелерди өтүп,класстык саатта  окуучуларга кесипке багыт берди.
Ал эми XXI-кылымдын интеллектуалдары конкурсунда мурунку жылдардагыга караганда кызыккан окуучулардын саны көбөйгөндүгү кубандырды.Декаданын жыйынтыкталышынды активдүү окуучуларга,класстарга ардак грамоталар тапшырылды.Comments