Кышкы каникул.Усулдук бирикмелердин иштери.

Отправлено 10 янв. 2019 г., 22:56 пользователем Чолпон Темиралиева   [ обновлено 10 янв. 2019 г., 23:19 ]
 Бардык усулдук бирикмелер мүчөлөру менен бирдикте 2-жарым жылдыкта иштелүүчу иш пландарын талкуулашып,жаңы стандар боюнча календардык план жана күндөлүк пландардын жазылышын карашып,дептерлердин текшерилиши,лабороториялык иштердин,тест,текшерүу иш,жат жазуулардын жазылышына чейин талкуулашып,окуучулардын билим деңгээли жана алардын предмедке болгон кызыгуусун арттырууну негизги максат кылышты.
Comments