Алгебра сабагынан ачык сабак 10 "А"класс

Отправлено 23 нояб. 2015 г., 11:40 пользователем Чолпон Темиралиева   [ обновлено 24 нояб. 2015 г., 23:09 ]
   

    17-ноябрда математика мугалими Сатылганова Айнура 

10"А"класста

 "Жөнөкөй тригонометриялык функциялар"темасында  ачык сабак 

өттү.Сабак Блумдун таксономиясынын негизинде 6 этап менен 

өттү.Ар бир этапта окуучулардын таанып-билүүсүн 

активдештирүү,мурда окутулган  тема менен байланышы жаны 

материалды түшүндүрүүдө ыраттуулук,окуу материалынын 

 түшүнүктүүлүк принциптери пайдаланылды.Ар бир этап боюнча 

көрсөтмө куралдар көрсөтүлүп,алар ды талкуулашты.Анализ-

синтезден баалоо өзүнөн-өзү эле келип чыкты.


Comments