НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

 № Жаш адистин аты-жону Адистиги Насаатчысы Насаатчынын адистиги
 1
2.

3.

4.


5.6.7.


8.
 Омургазиева С.Ш
Чикматова С.Б.

Байышбек уулу Нурлан.
Жангабылова Ж


Сагынбек кызы Кыял


Туратбек кызы Гулзат


Алмаз кызы Мээрим

Алмаз кызы Сезим
 Орус тили жана адабияты мугалими

Чет тил мугалими
Кыргыз тили жана адабияты мугалими


Чет тил мугалими

Тарых мугалими


Башталгыч класстын мугалими

Башталгыч класстын мугалими
Башталгыч класстын мугалими
 Кентаева Г.М.
Аманчалова Ж.К.

Самакова Д.К.

Сатыбалдиева К.С


Мамбетказиева ТТоктогазиева Ч.АТургумбаева Ж.


Калыкова Р.У.

 орус тили жана адабияты мугалими,эмгек стажысы 34 жыл

Сурот жана кол эмгек мугалими, Билим беруунун отличниги,эмгек стажысы 20 жыл.

Кыргыз тили жана адабияты мугалими,Билим беруунун отличниги эмгек стажысы 40 жыл
Чет тил мугалими,эмгек стажысы 37 жыл.
химия жана биология мугалими,эмгек стажысы 14 жыл.
Башталгыч класстын мугалими,эмгек стажысы 24 жыл
Башталгыч класстын мугалими, Билим беруунун отличниги эмгек стажысы 30 жыл

Биология мугалими,эмгек стажысы 26 жыл.


Comments