Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу планы

Тамчы мектеп гимназиясынын мугалимдеринин билимин өркүндөтүү курсунан өткөндүгү жөнүндө маалымат

 

Мугалимдин

 аты-жону

Предмети

Акыркы откон жылы, качан кайда

Кийинки отучу жылы

 

Эскертуу

1

Курманбаева Э.А

Орус тил

 2009-ж Москва, орус тил

2011-ж ОИУУ - директор

2016-ж

 

2

Мамбетказиева Т.А

Химия

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

3

Машанло Ф.Ч

Химия

2010-ж ОИУУ

2015-ж

 

4

Самакова Д.К

Кыргыз тил

2015-ж КАО

2020-ж

Пенсионер

5

Сатылганова А.Т

Математика

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

6

Абдрахманова Н.К

Физика

2009-ж ОИУУ

2014-ж

2016-ж 09-28.09

7

Садыкова А.Э

Математика

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

8

Мусабекова Т.М

Орус тил

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

9

Калыкова Р.У

Биология

2011-ж ОИУУ

2016-ж

2016-ж 03-18.03

10

Аманчалова Ж.К

Корком онор

2013-ж ОИУУ

2018-ж

 

11

Сакеев Н.Т

Дене тарбия

2012-ж ОИУУ

2017-ж

 

12

Садыбакасов Ш.Ф

Дене тарбия

2013-ж ОИУУ

2018-ж

 

13

Тургумбаева Ж.Ж

Башталгыч класс

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

14

Токтогазиева Ч.А

Башталгыч класс

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

15

Мусаева К.Т

Башталгыч класс

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

16

Жамгырчиева Н.С

Башталгыч класс

 

2019-ж

 

17

Талдыбек к Гулзат

Башталгыч класс

 

2018-ж

Жаш мугалим

18

Эшимканов Н.К

Математика

2014-ж ОИУУ

2019-ж

 

19

Сатыбалдиева К.Т

Чет тил

 

 

Пенсионер

20

Жумабекова Н.А

Китепканачы

2012-ж ОИУУ

2017-ж

 

21

Кулубаева И.Ж.

Кыргыз тили

2015-ж ОИУУ

2020-ж

 

22

Сулайманов Ш.С.

География

 

2016-ж

2016-ж 19.01-31.01

23

Рысалиева Н.Э.

Кыргыз тили

 

2017-ж

Жаш мугалим

24

Абдыкасымова Ж.А.

Кыргыз тили

 

2016-ж

2016-ж 02.02-14.02

25

Кентаева Г.М.

Орус тили

2011-ж ЦПКУ

2016-ж

2016-ж 16.03-28.03

26

Коппаева Н.М.

Орус тили

 

2017-ж

Жаш мугалим

27

Бакирова М.О.

Тарых

2009-ж

2014-ж

2016-ж 19.01-31.01 Жаш мугалим

28

Сагынбекова Кыял

Тарых

2015-ж

2020-ж

Жаш мугалим

29

Жангабылова Ж.А.

Чет тили

2012-ж

2017

Жаш мугалим

30

Чикматова С

Чет тили

2015-ж

2020-ж

Жаш мугалим

31

Ажимудинов З.Б.

Дене тарбия

 

2016-ж

2016-ж 02.03-14.03

32

Жамантаева Н

ОИВТ

 

2016-ж

 

33

Темиралиева Ч.К.

Физика

2015-ж ОИУУ

2020-ж

 

34

Тыныев К.Р.

Музыка

 

2016-ж

Жаш мугалим

35

Сыдыкбек к Жазира

 

 

2017-ж

Жаш мугалим

36

Туратбек к Гулзат

 

 

2020-ж

Жаш мугалим

37

Байышбек у Нурлан

Кыргыз тили

2015-ж

2019-ж

Жаш мугалим

38

Алмаз к Мээрим

Башталгыч класс

 

 

з/о

39

Алмаз к Сезим

Башталгыч класс

 

 

з/о

 

 

 

 

 

 

 

Д/О мугалимдер

1

Каипова Р.Х

Чет тили

2012-ж ОИУУ

 

 

2

Алиева А.Э

Кыргыз тили

 

 

 

3

Каныметова Ч.К

Чет тили

 

 

 

4

Нурмукаева Н.Р.

Орус тили

 

 

 

5

Давлетбаева Н.Р

Орус тили

 

 

 

6

Деркембаева А

Кыргыз тил

 

 

 

7

Турдалиева Г.А

Башталгыч класс

 

2018-ж

Жаш мугалим

8

Куручбекова Ж.К

Башталгыч класс

 

2018-ж

 

9

Бердибек к Гулайым

Кыргыз тили

 

2018-ж

Жаш мугалим

 

 

Тамчы мектеп гимназиясынын директору_______________Курманбаева Э.Ысык-Кол облостук билим беруу институнда мугалимдердин билимин оркундотуу курстарын откоруу боюнча 2015-жылга тузулгон

план-график.

Билимди оркундотуу курстарынын аталышы

Сааты

Кайсы тилде откорулот

Откоруу мооноту

Ак-Суу

Жети-огуз

Ысык-Кол

Тон

Туп

Балыкчы ш

Каракол ш

Баардыгы;

Толоо акысы

Откорууго жооптуулар

1

География

72

Кырг.орус

19.01-31.01

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Арунова Д.А.

2

Матиматика

72

Кырг.орус

19.01-31.01

3

5

4

3

4

3

3

25

300

Арыкбаева Б.А.

3

Тарых, жаран таануу

72

Кырг.орус

19.01-31.01

4

5

5

3

3

2

3

25

300

Аттокурова А.О.

4

Башталгыч класстын мугалимдери

72

Кыргыз

02.02-14.02

3

5

4

4

4

2

3

25

300

Шаршенбаева Ш.С.

5

Кыргыз тили

72

Кыргыз

02.02-14.02

4

5

5

3

4

2

2

25

300

Сартова З.А.

6

Директордун тарбия иштери боюнча орун басарлары

72

Кырг.орус

02.02-14.02

4

5

5

3

4

2

2

25

300

Исаева С.М.

7

Аскерге чейин даярдоо

72

Кырг.орус

02.03-14.03

3

4

3

3

4

1

2

20

300

Эсентурова М.Э.

8

Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басарлары

72

Кырг.орус

02.03-14.03

4

5

5

3

3

2

3

25

300

Мамырова Т.М.

9

Бала бакча кызматкерлери

72

Кырг.орус

02.03-14.03

3

3

4

2

3

4

6

25

300

Шарапова Н.Д.

10

Орус тили

72

Кырг.орус

16.03-28.03

4

5

4

3

4

2

3

25

300

Минбаева Э.К.

11

Биология, химия

72

Кырг.орус

16.03-28.03

3

5

5

3

4

2

3

25

300

Умоталиева Б.Т.

12

Физика, астрономия, табият таануу

72

Кырг.орус

16.03-28.03

3

5

4

4

4

2

3

25

300

Асанбекова Ш.К.

13

Башталгыч класстын мугалимдери

72

Кыргыз

06.04-18.04

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Шаршенбаева Ш.С.

14

Мектептердин директорлору жана райшаардык БББнун адистери

72

Кырг.орус

06.04-18.04

3

5

4

3

3

1

1

20

300

Мамырова Т.М.

15

Китепкана башчылары 

72

Кырг.орус

06.04-18.04

4

5

4

4

4

2

2

25

300

Эсентурова М.Э.

16

Кыргыз тили

72

Кыргыз

20.04-02.05

4

5

5

3

3

2

3

25

300

Сартова З.А.

17

Математика

72

Кырг.орус

20.04-02.05

3

5

5

4

3

2

3

25

300

Арыкбаева Б.А.

18

Чет тили

72

Кырг.орус

20.04-02.05

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Жумабаева Г.Ш.

19

Башталгыч класстын мугалимдери

72

Кыргыз

11.05-23.05

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Шаршенбаева Ш.С.

20

Соцпедагог

72

Кырг.орус

11.05-23.05

4

5

5

4

3

2

2

25

300

Исаева С.М.

21

Биология, химия

72

Кырг.орус

11.05-23.05

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Умоталиева Б.Т.

22

Тумуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

72

Кырг.орус

14.09-26.09

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Акимкан кызы Бактыгул

23

Музыка

72

Кырг.орус

14.09-26.09

3

4

4

3

3

1

2

20

300

Шаякметова Э.М.

24

Бала бакча директорлору

72

Кырг.орус

14.09-26.09

3

3

4

1

2

3

4

20

300

Шаршенбаева Ш.С.

25

Физика, астрономия, табият таануу

72

Кырг.орус

28.09-10.10

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Асанбекова Ш.К.

26

Кыргыз тили

72

Кыргыз

28.09-10.10

4

5

4

4

4

2

2

25

300

Сартова З.А.

27

Информатика

72

Кырг.орус

28.09-10.10

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Молдакунов К.К.

28

Орус тили

72

Кырг.орус

12.10-24.10

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Минбаева Э.К.

29

Башталгыч класстын мугалимдери

72

Орус

12.10-24.10

3

5

5

4

3

2

3

25

300

Шаршенбаева Ш.С.

30

Чет тили

72

Кырг.орус

12.10-24.10

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Жумабаева Г.Ш.

31

Математика

72

Кырг.орус

26.10-07.11

3

5

5

4

3

2

3

25

300

Арыкбаева Б.А.

32

Орус тили

72

Кырг.орус

26.10-07.11

3

5

5

4

3

2

3

25

300

Минбаева Э.К.

33

Эмгекке уйротуу (чийуу, корком онор)

72

Кырг.орус

26.10-07.11

3

4

4

3

3

1

2

20

300

Акимкан кызы Бактыгул

34

Мектептердин директорлору жана райшаардык БББнун адисткри

72

Кырг.орус

09.11-21.11

4

4

3

3

4

1

1

20

300

Мамырова Т.М.

35

Тарых, жаран таануу

72

Кырг.орус

09.11-21.11

4

5

4

4

4

2

2

25

300

Аттокурова А.О.

36

География

72

Кырг.орус

09.11-21.11

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Арунова Д.А.

37

Дене тарбия

72

Кырг.орус

23.11-05.12

3

5

4

2

3

1

2

20

300

Эсентуров М.Э.

38

Башталгыч класстын мугалимдери

72

Кыргыз

23.11-05.12

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Шаршенбаева Ш.С.

39

Кыргыз тили

72

Кыргыз

23.11-05.12

4

5

4

4

3

2

3

25

300

Сартова З.А.

 

Comments