АДМИНИСТРАЦИЯ     Окуу болумунун башчысы:

  Акатова А.Т


 Окуу-тарбия болумунун башчысы:
Абдыкасымова Ж.А
                    

    
  Мектеп директору:
               Эшимканов Н.К                         Соц.педагог:
       Сакеев Н.Т


 Профсоюз уюмунун төрайымы:
 Күрүчбекова Ж.К


Comments