"БИРГЕ ОКУЙБУЗ"ДОЛБООРУ

2015-2016-окуу жылында "Бирге окуйбуз"долбоорунун 
алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралар.


Китеп күнү! 4"б"класс

Китеп күнү! 4 "а"класс

 
"ЮСАИД"долбоорунун райондук семинары.
Ачык сабак 4"б"класс
Ачык сабак 2 "а"класс
Ачык сабак 1 "а"класс
Ачык сабак.1 "б"класс
Координаторлор менен  долбоордун алгачкы кадамдарын 
талкуулоо учуру.
 2016-2017-окуу жылында "Бирге окуйбуз"долбоорунун 
алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралар.

Жазуу иши.

Лагерь окуусу.


Окуу иши.

Эне тил күнү!


Театр-форум!


Comments